Take a fresh look at your lifestyle.

Những trò chơi chỉ nhìn thôi đã chết ngất

0 1,914

Những trò chơi cảm giác mạnh này không dành cho người yếu tim.

Chỉ cần nhìn những người này chơi, bạn cũng có cảm giác bủn rủn chân tay. Sự “khủng khiếp” cuả chúng quá sức chịu đựng của nhiều người. Bạn có bao giờ dám thử chơi một lần.

Viết bình luận

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật.